LỊCH TÀU
Ngày
v
~
v
Cảng đi
v
Cảng đến
v
Tìm
Liên hệ đặt chỗ : (84) - (08) 38 237 237
Tên Tàu 
Mã Tàu 
Tên Cảng 
Phân loại 
Ngày dự kiến đi 
Ngày dự kiến đến 
Ngày thực tế đi 
Ngày thực tế đến 
xv
xv
xv
xv
BIENDONG MARINER MB2001SHOCHIMINHLoad01/01/202001/01/202001/01/202001/01/2020
PORT KLANGDischarge05/01/202005/01/202005/01/202005/01/2020
BIENDONG TRADERVT914NPORT KLANGLoad06/12/201906/12/201908/12/201908/12/2019
HOCHIMINHDischarge12/12/201912/12/201912/12/201912/12/2019
VT915SHAIPHONGLoad14/12/201914/12/201914/12/201914/12/2019
HOCHIMINHDischarge17/12/201917/12/201917/12/201917/12/2019
VT916SHAIPHONGLoad20/12/201921/12/201920/12/201921/12/2019
HOCHIMINHDischarge25/12/201925/12/201925/12/201925/12/2019
BUXHANSA010SHOCHIMINHLoad17/12/201917/12/201917/12/201917/12/2019
PORT KLANGDischarge20/12/201920/12/201920/12/201920/12/2019
CARDIFF TRADER028SHOCHIMINHLoad31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019
PORT KLANGDischarge03/01/202003/01/202003/01/202003/01/2020
CONTI STOCKHOLM 11EPORT KLANGLoad10/12/201910/12/201910/12/201910/12/2019
HAIPHONGDischarge16/12/201916/12/201916/12/201916/12/2019
CSCL LIMA 071SHOCHIMINHLoad23/12/201923/12/201923/12/201923/12/2019
SINGAPOREDischarge25/12/201925/12/201925/12/201925/12/2019
072SHOCHIMINHLoad06/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020
SINGAPOREDischarge08/01/202008/01/202008/01/202008/01/2020
GREEN PACIFIC104SHAIPHONGLoad07/12/201908/12/201908/12/201909/12/2019
HOCHIMINHDischarge11/12/201912/12/201911/12/201912/12/2019
Trang :Prev[1]2345678Next