LỊCH TÀU
Ngày
v
~
v
Cảng đi
v
Cảng đến
v
Tìm
Liên hệ đặt chỗ : (84) - (08) 38 237 237
Tên Tàu 
Mã Tàu 
Tên Cảng 
Phân loại 
Ngày dự kiến đi 
Ngày dự kiến đến 
Ngày thực tế đi 
Ngày thực tế đến 
xv
xv
xv
xv
BALEARES021SHOCHIMINHLoad25/08/202025/08/202025/08/202025/08/2020
PORT KLANGDischarge28/08/202028/08/202028/08/202028/08/2020
BIENDONG NAVIGATORNB2003NPORT KLANGLoad07/08/202007/08/202007/08/202007/08/2020
HOCHIMINHDischarge11/08/202011/08/202011/08/202011/08/2020
NB2004SHOCHIMINHLoad19/08/202019/08/202019/08/202019/08/2020
PORT KLANGDischarge22/08/202022/08/202022/08/202022/08/2020
NB2005SHOCHIMINHLoad02/09/202002/09/202002/09/202002/09/2020
PORT KLANGDischarge05/09/202005/09/202005/09/202005/09/2020
CHANA BHUM757NSINGAPORELoad18/08/202018/08/202018/08/202018/08/2020
SIHANOUKVILLEDischarge21/08/202021/08/202021/08/202021/08/2020
CSCL LIMA 088SHOCHIMINHLoad17/08/202017/08/202017/08/202017/08/2020
SINGAPOREDischarge19/08/202019/08/202019/08/202019/08/2020
089SHOCHIMINHLoad31/08/202031/08/202031/08/202031/08/2020
SINGAPOREDischarge02/09/202002/09/202002/09/202002/09/2020
E.R. FELIXSTOWE 2004EPORT KLANGLoad03/08/202003/08/202005/08/202006/08/2020
HAIPHONGDischarge09/08/202009/08/202012/08/202012/08/2020
GREEN PACIFIC138NCAI MEPLoad05/08/202006/08/202005/08/202006/08/2020
HOCHIMINHLoad05/08/202006/08/202006/08/202006/08/2020
HAIPHONGDischarge09/08/202009/08/202009/08/202009/08/2020
138SHAIPHONGLoad09/08/202009/08/202009/08/202009/08/2020
Trang :Prev[1]23456789Next