LỊCH TÀU
Ngày
v
~
v
Cảng đi
v
Cảng đến
v
Tìm
Liên hệ đặt chỗ : (84) - (08) 38 237 237
Tên Tàu 
Mã Tàu 
Tên Cảng 
Phân loại 
Ngày dự kiến đi 
Ngày dự kiến đến 
Ngày thực tế đi 
Ngày thực tế đến 
xv
xv
xv
xv
BIENDONG MARINER MB2014NPORT KLANGLoad26/06/202026/06/202026/06/202026/06/2020
HOCHIMINHDischarge30/06/202030/06/202030/06/202030/06/2020
DT228392005ECANTHO Load28/05/202028/05/202028/05/202028/05/2020
HOCHIMINHDischarge29/05/202029/05/202029/05/202029/05/2020
GREEN PACIFIC127SHAIPHONGLoad23/05/202024/05/202023/05/202024/05/2020
QUINHONLoad / Discharge26/05/202026/05/202026/05/202026/05/2020
CAI MEPLoad / Discharge26/05/202027/05/202027/05/202027/05/2020
HOCHIMINHDischarge27/05/202028/05/202028/05/202028/05/2020
128NCAI MEPLoad26/05/202027/05/202027/05/202027/05/2020
HOCHIMINHLoad27/05/202028/05/202027/05/202028/05/2020
QUINHONLoad / Discharge29/05/202029/05/202029/05/202029/05/2020
HAIPHONGDischarge30/05/202031/05/202030/05/202031/05/2020
128SHAIPHONGLoad30/05/202031/05/202030/05/202031/05/2020
CAI MEPLoad / Discharge02/06/202003/06/202003/06/202003/06/2020
HOCHIMINHDischarge03/06/202004/06/202003/06/202004/06/2020
129NHOCHIMINHLoad03/06/202004/06/202003/06/202004/06/2020
HAIPHONGDischarge06/06/202007/06/202006/06/202007/06/2020
129SHAIPHONGLoad06/06/202007/06/202006/06/202007/06/2020
CAI MEPLoad / Discharge09/06/202010/06/202009/06/202010/06/2020
HOCHIMINHDischarge10/06/202011/06/202010/06/202011/06/2020
Trang :Prev[1]2345678Next