LỊCH TÀU
Ngày
v
~
v
Cảng đi
v
Cảng đến
v
Tìm
Liên hệ đặt chỗ : (84) - (08) 38 237 237
Tên Tàu 
Mã Tàu 
Tên Cảng 
Phân loại 
Ngày dự kiến đi 
Ngày dự kiến đến 
Ngày thực tế đi 
Ngày thực tế đến 
xv
xv
xv
xv
BIENDONG NAVIGATOR544SHOCHIMINHLoad23/10/201923/10/201923/10/201923/10/2019
PORT KLANGDischarge27/10/201927/10/201927/10/201927/10/2019
545SHOCHIMINHLoad06/11/201906/11/201906/11/201906/11/2019
PORT KLANGDischarge10/11/201910/11/201910/11/201910/11/2019
NB927NPORT KLANGLoad25/10/201925/10/201925/10/201925/10/2019
HOCHIMINHDischarge29/10/201929/10/201929/10/201929/10/2019
NB927SHOCHIMINHLoad23/10/201923/10/201923/10/201923/10/2019
PORT KLANGDischarge26/10/201926/10/201926/10/201926/10/2019
BUXMELODY111NSINGAPORELoad23/10/201923/10/201923/10/201923/10/2019
HOCHIMINHDischarge26/10/201926/10/201926/10/201926/10/2019
CALANDRA117NSINGAPORELoad30/10/201930/10/201930/10/201930/10/2019
HOCHIMINHDischarge02/11/201902/11/201902/11/201902/11/2019
117SHOCHIMINHLoad29/10/201929/10/201929/10/201929/10/2019
PORT KLANGDischarge01/11/201901/11/201901/11/201901/11/2019
CSCL LIMA 067SHOCHIMINHLoad28/10/201928/10/201928/10/201928/10/2019
SINGAPOREDischarge30/10/201930/10/201930/10/201930/10/2019
068SHOCHIMINHLoad11/11/201911/11/201911/11/201911/11/2019
SINGAPOREDischarge13/11/201913/11/201913/11/201913/11/2019
E.R.AMSTERDAME1906PORT KLANGLoad22/10/201922/10/201922/10/201922/10/2019
HAIPHONGDischarge28/10/201928/10/201928/10/201928/10/2019
Trang :Prev[1]23456789Next