Thông báo
Bảng giá niêm yết cước & phụ phí của GSC áp dụng từ 01/11/2021
Ngày đăng : 14/10/2021

Xem thêm :
•   Bảng giá niêm yết cước & phụ phí của GSC áp dụng từ 25/09/2021 - 21/09/2021
•   Thông báo tạm thời đóng của văn phòng GSC - 14/07/2021
•   Bảng giá niêm yết cước & phụ phí của GSC áp dụng từ 01/07/2021 - 25/06/2021
•   Thông báo những điểm mới về thủ tục hàng trung chuyển quá cảnh theo Nghị định-Thông tư mới 21/06/2018 - 26/06/2018
•   Thông báo tuyển nhân viên Sales - 21/08/2017
•   Thông báo tuyển nhân viên thương vụ - 18/08/2017
•   Thông báo tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng - 18/08/2017
•   Thông báo tuyển nhân viên khai thác tàu biển - 18/08/2017
•   Thông báo tuyển nhân viên Marketing & Sales - 18/08/2017
•   Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập - 10/07/2017
[1]2