Tin tức
Gemadept lọt vào nhóm 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes VN lựa chọn
Ngày đăng : 03/06/2016

Ngày 30/5/2016, tạp chí Forbes phiên bản tiếng Việt của tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới, đã công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc 13 lĩnh vực kể cả đa ngành. Theo đó, Công ty Cổ phần Gemadept được vinh danh trong nhóm ngành dịch vụ Vận tải và Logistics.  
 
Tổng giá trị vốn hóa thị trường của 50 công ty trong danh sách đạt 829.010 tỉ đồng, chiếm 62,14% giá trị vốn hóa của hai sàn HOSE và HNX cộng lại (tính tới ngày 16/5/2016). Tổng doanh thu đạt 475.546 tỉ đồng, chiếm 37,77% tổng doanh thu toàn thị trường. Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty trong danh sách đạt 53.482 tỉ đồng, chiếm 53,08% tổng lợi nhuận của cả thị trường.
 
Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về những doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh doanh xuất sắc và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư; bên cạnh đó cũng nhằm vinh danh và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp.
 
Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes, có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của 5 năm liên tiếp, năm tài chính 2015. Forbes xem xét tất cả các cổ phiếu niêm yết, được sắp xếp theo từng nhóm ngành. Ở bước kế tiếp, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2011 – 2015. Tiếp theo, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.
 
Nằm trong nhóm 5 công ty thuộc ngành Logistics được đưa vào danh sách 50, Gemadept là một doanh nghiệp hàng đầu Việt nam trong ngành nghề Khai thác cảng và Logistics. Nhờ tận dụng tốt các cơ hội của thị trường, có định hướng chiến lược phù hợp, đối phó linh hoạt với tình hình ngành có nhiều biến động nên trong năm 2015, Gemadept đã vượt kế hoạch kinh doanh cả về doanh thu và lợi nhuận. Tổng doanh thu đạt 3.593 tỷ đồng (vượt 12% kế hoạch năm) và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 505 tỷ đồng (vượt 53% kế hoạch năm). Tại Đại hội  đồng Cổ đông vừa qua, Gemadept đã ra nghị quyết trong đó nhấn mạnh về việc  tiếp tục đẩy mạnh 2 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tăng cường liên kết Cảng & Logistics; phát triển mạng lưới, thị phần; gia tăng dịch vụ cả về chiều rộng và chiều sâu; giữ vững và phát huy vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.
 
Xem tin và danh sách 50 doanh nghiệp tại các đường  Link sau: 
http://tgvn.com.vn/forbes-cong-bo-danh-sach-50-cong-ty-niem-ye-t-to-t-nha-t-viet-nam-30557.html
http://bnews.vn/cong-bo-danh-sa-ch-50-cong-ty-niem-ye-t-to-t-nha-t-2016/16700.html

Xem thêm :
•   Gemadept khai trương cảng Nam Hải - Đình Vũ - 07/05/2014