Tin tức
Cảng Hải Phòng cử ông Vũ Tuấn Dương làm Chủ tịch HĐQT của DVP thay ông Nguyễn Hùng Việt
Ngày đăng : 26/06/2017

(NDH) PHP là công ty mẹ của DVP và đang nắm giữ 20,4 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 51% vốn tại DVP.

HĐQT của CTCP Cảng Hải Phòng (mã PHP - HNX) đã chấp thuận về việc triển khai công tác cán bộ theo đề xuất của Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Hùng Việt.
Theo đó, HĐQT đã thống nhất để ông Nguyễn Hùng Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của PHP thôi làm người đại diện phần vốn của PHP tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP - HOSE), đồng thời thôi làm Chủ tịch HĐQT của DVP để tập trung vào công tác điều hành, đổi mới hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo giữ vị trí đứng đầu khu vực của PHP.
Bên cạnh đó, HĐQT đã cử ông Vũ Tuấn Dương - Thành viên HĐQT của PHP làm người đại diện phần vốn của PHP tại DVP thay ông Việt và giới thiệu ông Dương tham gia ứng cử thành viên HĐQT của DVP. PHP yêu cầu người đại diện phần vốn của PHP tại DVP tiến hành các thu tục bổ nhiệm ông Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT chuyên trách của DVP.
Được biết, PHP là công ty mẹ của DVP và đang nắm giữ 20,4 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 51% vốn tại DVP.

Theo ndh.vn

Xem thêm :
•   Anh duy trì miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhiều nước đang phát triển - 26/06/2017
•   Tạo thuận lợi thương mại, logistics và một cửa quốc gia - 26/06/2017
•   Xuất khẩu 6 tháng đầu năm của TP. Hồ Chí Minh tăng 17,4% - 26/06/2017
•   4 tháng đầu năm: Xuất khẩu tăng trưởng mạnh - 09/05/2017
•   Tìm đường xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc - 09/05/2017
•   Việt Nam chi hơn 400 triệu USD nhập khẩu than đá - 09/05/2017
•   Tổng cục Hải quan: Gỡ vướng chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để góp vốn - 08/05/2017
•   Vũng Tàu thành lập nhóm kiểm soát container chống ma túy - 08/05/2017
•   Nhật Bản đổ tiền giúp Campuchia xây cảng - 08/05/2017
•   Hình thành cảng trung chuyển quốc tế trên sông Cái Mép-Thị Vải - 03/05/2017
[1]2